2671094405 Melidonis &, P. Delaporta, Lixouri, Kefalonia info@mosxopoulosgas.gr